برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

  برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی (RU-LPT) دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی (...

سه‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی
برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی
  برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی (RU-LPT) دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی ( RU-LPT ) در تاریخ 96/5/19 برگزار می گردد. مهلت ثبت نام آزمون از تاریخ 96/5/1 لغایت 96/5/11 تعیین شده است. ...
برگزاری آزمون تعیین سطح دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل
برگزاری آزمون تعیین سطح دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل
 آزمون تعیین سطح دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل ساعت 8 صبح 8 تیرماه برگزار گردید.  
اولین دوره کلاسهای آمادگی تافل زبان دانشگاه رازی به پایان رسید
اولین دوره کلاسهای آمادگی تافل زبان دانشگاه رازی به پایان رسید
   اولین دوره کلاسهای آمادگی تافل زبان دانشگاه رازی در تاریخ 96/02/14 به پایان رسید.
آرشیو خبرها