دوره های تافل

آزمون MSRT 
این آزمون، یکی از آزمون های ملی زبان انگلیسی است که سالانه حداقل ۱۰ بار در تهران و برخی شهرستان ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.
مدرک کسب شده در این آزمون، حین مصاحبه دکتری و یا قبل از برگزاری آزمون جامع دکتری، توسط کلیه دانشگاه های سراسری و کلیه واحدهای دانشگاه آزاد قابل پذیرش و معتبر می باشد. آزمون MSRT، از ۳ بخش تشکیل گردیده که ۳۰ سوال شنیداری، ۴۰ سوال درک مطلب، و ۳۰ سوال گرامر محتوای این آزمون را تشکیل می دهند.

آزمون زبان دکتری
این آزمون که در واقع بخشی از کنکور سراسری دکتری می باشد، شامل ۳۰ سوال بوده که دانش زبانی می سنجد. سوالات این آزمون شامل ۸ سوال گرامر، ۱۰ سوال درک مطلب و ۱۲ سوال لغات و اصطلاحات می باشد

آزمون MHLE
این آزمون، یکی از آزمون های ملی زبان انگلیسی است که سالانه حداقل ۵ بار در تهران و برخی شهرستان ها توسط وزارت بهداشت برگزار می گردد.
مدرک کسب شده در این آزمون، حین مصاحبه دکتری و یا قبل از برگزاری آزمون جامع دکتری، توسط کلیه دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور قابل پذیرش و معتبر می باشد از ۴ بخش تشکیل گردیده که ۳۰ سوال شنیداری، ۳۰ سوال درک مطلب، ۲۰ سوال واژگان و ۲۰ سوال گرامر محتوای این آزمون را تشکیل می دهند.

آزمون EPT دکتری دانشگاه ازاد
داوطلبان تحصیل در دوره های دکتری کلیه واحدهای دانشگاه آزاد نیز همانند داوطلبین دیگر دانشگاه ها، حین مصاحبه دکتری می بایست مدرکی دال بر سطح دانش زبانی مورد قبول خود ارائه دهند.
از تعداد ۱۰۰ سوال مطرح شده در این آزمون، ۳۰ سوال به درک مطلب، ۳۵ سوال به لغات و ۳۵ سوال به گرامر اختصاص داده شده است.

آزمون تولیمو
تولیمو یا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization می باشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می باشد.