شهریه

 

 

شهریه دوره سوم کلاسهای آمادگی تافل دکتری برای دانشجویان و کارکنان و فرزندان کارکنان دانشگاه رازی مبلغ 2000000 ریال و برای غیردانشجویان دانشگاه رازی 2250000 ریال می باشد.

شماره حساب: 2177333702009 بانک ملی، بنام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

 

زبان آموزان می بایست مشخصات اولیه خود را همراه با کارت دانشجویی (در صورت دانشجوی دانشگاه رازی بودن) به همراه تصویر فیش واریزی به ایمیل کارشناس مرکز ارسال نمایند تا در زمان مقتضی هماهنگی لازم جهت ثبت نام و تعیین سطح صورت گیرد.

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی 09036746306     

شهریه دوره های مکالمه :

از سطح مقدماتی تا متوسط: برای دانشجویان دانشگاه رازی و کارکنان و فرزندانشان مبلغ 1/000/000 ریال و غیره 1/200/000 ریال

سطح پیشرفته: برای دانشجویان و کارکنان و فرزندانشان مبلغ 1/300/000 ریال و غیره 1/500/000 ریال