نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام و شهریه

شهریه آزمون تعیین سطح مکالمه دانشگاه رازی مبلغ 300/000 ریال می باشد

شماره حساب: 2177333702009 بانک ملی، بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

زبان آموزانمی بایست کارت دانشجویی و تصویر فیش واریزی خود را به شماره کارشناس مرکز تلگرام نمایند و روز آزمون اصل فیش واریزی را همراه خود بیاورند.

شماره تماس کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶

 

شهریه دوره اول آزمون هماهنگی تعیین سطح دکتری ورودی 96 دانشگاه رازی ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

شماره حساب: ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ بانک ملی، بنام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

زبان آموزان می بایست مشخصات اولیه خود را همراه با کارت دانشجویی و یک قطعه عکس به همراه تصویر فیش واریزی به ایمیل کارشناس مرکز ارسال نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام به صورت غیرحضوری انجام می گیرد لطفا به صورت حضوری مراجعه نفرمایید.

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

 

شهریه دوره سوم کلاسهای آمادگی تافل دکتری برای دانشجویان و کارکنان و فرزندان کارکنان دانشگاه رازی مبلغ 2000000 ریال و برای غیردانشجویان دانشگاه رازی 2250000 ریال می باشد.

شماره حساب: 2177333702009 بانک ملی، بنام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

زبان آموزان می بایست مشخصات اولیه خود را همراه با کارت دانشجویی (در صورت دانشجوی دانشگاه رازی بودن) به همراه تصویر فیش واریزی به ایمیل کارشناس مرکز ارسال نمایند تا در زمان مقتضی هماهنگی لازم جهت ثبت نام و تعیین سطح صورت گیرد. لازم به ذکر است ثبت نام به صورت غیرحضوری انجام می گیرد لطفا به صورت حضوری مراجعه نفرمایید.

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

 

شهریه دوره های مکالمه :

از سطح مقدماتی تا متوسط: برای دانشجویان دانشگاه رازی و کارکنان و فرزندانشان مبلغ 1/000/000 ریال و غیره 1/200/000 ریال

سطح پیشرفته: برای دانشجویان و کارکنان و فرزندانشان مبلغ 1/300/000 ریال و غیره 1/500/000 ریال

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی 09036746306