برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

ثبت نام: 96/6/22 - 96/7/5

شروع کلاسها: 96/7/6

شماره تماس:  0903067406306

مدرس: دکتر سامان عبادی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی