برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

زمان ثبت نام: 96/06/22 - 96/07/05

شروع کلاس ها: 96/07/06

مدرس: دکتر سامان عبادی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی