توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

 

توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی:

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 مرداد در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشکده ادبیات: طبقه اول: مرکز زبان از ساعت 9 - 12 توزیع خواهد شد. لازم به تذکر است همراه داشتن اصل فیش واریزی در زمان توزیع کارت ورود به جلسه الزامی است.