زمان دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

زمان دومین آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

 

  دومین دوره آزمون بسندگی زبان در روز پنجشنبه مورخ 19/ 05 /96 رأس ساعت 16 در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: مجتمع کلاسی برگزار می گردد