کارنامه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

کارنامه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

 داوطلبانی که در دومین دوره آزمون بسندگی زبان نمره قبولی را کسب نموده اند برای دریافت کارنامه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کنند.