شهریه و ثبت نام

شهریه

شهریه دوره های مکالمه :

هزینه کلاس های مکالمه در سطوح مختلف (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی): برای عموم 1/119/000 ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی۹۹۰/۰۰۰ ریال.

هزینه کلاس آمادگی تافل: برای عموم 2/250/000  ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی 1/990/000 ریال.

هزینه کلاس آیلتس: برای عموم 5/000/000 ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی 4/000/000 ریال.

شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷ شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی که شماره حساب داشته باشید قابل پرداخت است. از بانک درخواست فرم ساتنا کنید. درضمن در مرکز دستگاه کارت خوان نیز موجود است)  و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است. قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی کلاس انتخابی خود را نیز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی 09036746306