شهریه و ثبت نام

شهریه

شهریه دوره های مکالمه :

هزینه کلاس های مکالمه در سطوح مختلف (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی): برای عموم 1/390/000 ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی1/190/۰۰۰ ریال.

هزینه کلاس آمادگی تافل: برای عموم 2/99/000  ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی 2/590/000 ریال.

هزینه کلاس آیلتس: برای عموم 5/000/000 ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی 4/000/000 ریال.

واریز هزینه از طریق کارتخوان مرکز انجام می پذیرد.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی 09036746306