نمایشگر یک مطلب

 

 

کانون ویرایش و ترجمه مقالات دانشگاه رازی به عنوان یکی از زیرمجموعه­ های مرکز زبان با بهره برداری از کادر مجرب و متخصص با ارایه خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش کامل، سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان ویرایش و ترجمه در هر یک از رشته­ های تخصصی آماده خدمت­رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می­ باشد. 

 اعتقاد ما بر این است که بسیاری از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم، توانمندی لازم برای نگارش مقالات علمی را در رشته تخصصی خود را دارند. اما در عین حال ویرایش می­ تواند در بهبود کیفیت مقاله تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی ازعلل اصلی عدم پذیرش و چاپ مقالات علمی درصد بالایی متخصصان غیرانگلیسی زبان، ضعف در نگارش مقاله، اشکلات گرامری و ویرایشی  است نه کیفیت علمی آن.

بی­شک پذیرش و چاپ مقالات در نشریات و مجلات بین المللی  ISIنیازمند متنی روان و نگارشی فاقد اشکال گرامری و ایراد ویرایشی می ­باشد.

گروه تخصصی ویرایش مقالات دانشگاه رازی در رشته­ های زیر مقالات را ویرایش و ترجمه کامل می ­کند.

رشته­ های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش­ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته­ های وابسته 

رشته­ های گروه علوم پایه: تمامی گرایش­ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی، زمین­شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته­ های وابسته

رشته­ های گروه علوم انسانی: تمامی گرایش­ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته­ های وابسته

رشته­ های گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی: کلیه گرایش­های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

رشته ­های گروه معماری و هنر: کلیه گرایش­های معماری و هنر

رشته­ های گروه پزشکی: تمامی گرایش­ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته­ های وابسته

 

کانون ویرایش و ترجمه مقالات دانشگاه رازی به عنوان یکی از زیرمجموعه­ های مرکز زبان با بهره برداری از کادر مجرب و متخصص با ارایه خدمات ترجمه تخصصی و ویرایش کامل، سریع، دقیق و تمام وقت با بهره جویی از متخصصان ویرایش و ترجمه در هر یک از رشته­ های تخصصی آماده خدمت­رسانی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می­ باشد. 

 اعتقاد ما بر این است که بسیاری از دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم، توانمندی لازم برای نگارش مقالات علمی را در رشته تخصصی خود را دارند. اما در عین حال ویرایش می­ تواند در بهبود کیفیت مقاله تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی ازعلل اصلی عدم پذیرش و چاپ مقالات علمی درصد بالایی متخصصان غیرانگلیسی زبان، ضعف در نگارش مقاله، اشکلات گرامری و ویرایشی  است نه کیفیت علمی آن.

بی­شک پذیرش و چاپ مقالات در نشریات و مجلات بین المللی  ISIنیازمند متنی روان و نگارشی فاقد اشکال گرامری و ایراد ویرایشی می ­باشد.

گروه تخصصی ویرایش مقالات دانشگاه رازی در رشته­ های زیر مقالات را ویرایش و ترجمه کامل می ­کند.

رشته­ های گروه فنی و مهندسی: تمامی گرایش­ها، از جمله عمران، کامپیوتر، برق و الکترونیک، صنایع، نفت، متالوژی، معدن و سایر رشته­ های وابسته 

رشته­ های گروه علوم پایه: تمامی گرایش­ها، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و آمار، زیست شناسی، زمین­شناسی، بیوتکنولوژی و سایر رشته­ های وابسته

رشته­ های گروه علوم انسانی: تمامی گرایش­ها، از جمله حقوق، اقتصاد، مدیریت، تاریخ، ادبیات، حسابداری، علوم اجتماعی و سایر رشته­ های وابسته

رشته­ های گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی: کلیه گرایش­های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

رشته ­های گروه معماری و هنر: کلیه گرایش­های معماری و هنر

رشته­ های گروه پزشکی: تمامی گرایش­ها، از جمله پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، روانپزشکی، روانپزشکی و سایر رشته­ های وابسته