اطلاعیه تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی کارکنان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی کارکنان دانشگاه رازی

 

اطلاعیه تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی کارکنان دانشگاه رازی:

اولین جلسه کلاس مکالمه زبان انگلیسی کارکنان در روز یکشنبه مورخ 6 اسفندماه در محل مجتمع کلاسی در کلاس 3 برگزار می گردد.

روزها و ساعات برگزاری  کلاس: یکشنبه و سه شنبه: ساعت 15:30 – 17

آوردن اصل فیش واریزی دراولین جلسه کلاس الزامی است.