اعلام روز و ساعت سطوح مختلف کلاس های مکالمه زبان مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام روز و ساعت سطوح مختلف کلاس های مکالمه زبان مرکز زبان دانشگاه رازی

اعلام روز و ساعت سطوح مختلف کلاس های مکالمه زبان مرکز زبان دانشگاه رازی

زمان شروع  کلاس ها: از 45/11 تا 15/13

تاریخ ثبت نام: 06/08/96 – 11/08/96

تاریخ شروع کلاس ها: 13/08/96

 

روزهای هفته

شنبه و چهارشنبه

 

یک شنبه و سه شنبه

 

 

 

سطح و مکان

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Top2 A   مجتمع کلاسی

 

Sumit 1     مجتمع کلاسی

 

Fun A  کارکنان و اساتید محل مجتمع کلاسی

 

Fun A  پردیس کشاورزی

 

Top1 A  مجتمع کلاسی

 

Top3 A  مجتمع کلاسی

 

 

با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف ۳۰% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال فقط ۹۹۰/۰۰۰ ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است. قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی روز انتخابی خود را از میان ساعت های اعلام شده توسط مرکز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶