اعلام روز و ساعت و شروع ثبت نام سطوح مختلف کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام روز و ساعت و شروع ثبت نام سطوح مختلف کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

جهت ارتقاء سطح کیفی زبان دانشجویان دانشگاه رازی، مرکز زبان اقدام به برگزاری کلاس های فراگیر در بخش مقدماتی و پیشرفته نموده است.

با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف ۳۰% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال فقط ۹۹۰/۰۰۰ ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است.

شماره تماس کارشناس مرکز: 09036746306

 

زمان شروع  کلاس ها: از 45/11 تا 15/13

تاریخ ثبت نام: 06/08/96 – 11/08/96

تاریخ شروع کلاس ها: 13/08/96

 

 

روزهای هفته

شنبه و چهارشنبه

 

یک شنبه و سه شنبه

 

سطح و مکان

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Fun A  مجتمع کلاسی

 

Top2 A   مجتمع کلاسی

 

Sumit 1     مجتمع کلاسی

 

Fun A  کارکنان و اساتید محل مجتمع کلاسی

 

Fun A  پردیس کشاورزی

 

Top1 A  مجتمع کلاسی

 

Top3 A  مجتمع کلاسی