اعلام روز و ساعت کلاس های ترم تابستان مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام روز و ساعت کلاس های ترم تابستان مرکز زبان دانشگاه رازی

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی سطح Fun A:

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 10:30 تا 12

تاریخ شروع کلاس: روز یکشنبه مورخ 97/04/31

محل برگزاری : دانشکده علوم اجتماعی، ساختمان اداری، طبقه همکف، کلاس 26

 

تشکیل کلاس مکالمه زبان فرانسه سطح 2:

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 8:30 - 10

تاریخ شروع کلاس: روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۳۱

محل برگزاری : دانشکده علوم اجتماعی، ساختمان اداری، طبقه همکف، کلاس ۲۶

 

تشکیل کلاس مکالمه آلمانی:

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

تاریخ شروع کلاس: روز سه شنبه مورخ 97/05/02

توجه داشته باسید روز تشکیل کلاس سه شنبه است.

محل برگزاری : دانشکده علوم اجتماعی، ساختمان اداری، طبقه همکف، کلاس 27