اعلام روز و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام روز و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

جهت ارتقاء سطح کیفی زبان دانشجویان دانشگاه رازی، مرکز زبان اقدام به برگزاری کلاس های فراگیر در بخش مقدماتی و پیشرفته نموده است.

با نظر مساعد مسئولین دانشگاه، به مناسبت آغاز به کار مرکز زبان در بخش مکالمه مسئولین محترم دانشگاه با تخفیف 30% شهریه ثبت نام برای دانشجویان موافقت نموده اند و دانشجویان از مبلغ شهریه 1/400/000 ریال فقط 990/000 ریال برای شرکت در بخش مقدماتی و پیشرفته به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز زبان دانشگاه رازی به شماره حساب 2177333702009 نزد بانک ملی واریز و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است.

شماره تماس کارشناس مرکز: 09036746306