نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون  1400/09/4

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4

ابرگزاری شانزدهمین دوره آزمون بسندگی زبان RULPT مرکز زبان دانشگاه رازی: ثبت نام: ۲۵ الی ۲ آذر تاریخ آزمون:پنجشنبه ۴ آذر ساعت...

شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

اخبار و انتصابات

اعلام نتایج شانزدهمین دوره آزمون بسندگی
اعلام نتایج شانزدهمین دوره آزمون بسندگی
/documents/409564/0/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D...
برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4
برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4
ابرگزاری شانزدهمین دوره آزمون بسندگی زبان RULPT مرکز زبان دانشگاه رازی: ثبت نام: ۲۵ الی ۲ آذر تاریخ آزمون:پنجشنبه ۴ آذر ساعت 10 صبح در محل مجتمع کلاسی ظرفیت: ۷۰ نفر هزینه ثبت نام: مبلغ 1/411/000 ریال (دقت فرمایید هزینه دقیقا باید مبلغ فوق باشد)...
آرشیو خبرها