برگزاری آزمون تعیین سطح رایگان برای کلیه دانشجویان دانشگاه رازی توسط مرکز زبان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون تعیین سطح رایگان برای کلیه دانشجویان دانشگاه رازی توسط مرکز زبان

 

 برگزاری آزمون هماهنگ تعیین سطح رایگان برای کلیه دانشجویان ۱۶ و ۱۷ تیرماه ساعت ۱۲ - ۱۴

پردیس دانشگاه: مجتمع کلاسی، مرکز زبان 

دانشکده علوم اجتماعی: ساختمان اداری، سالن حکمت

دانشکده کشاورزی: گروه مکانیک کلاس ۱

شماره تماس: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۸