برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه آلمانی، عربی و دومین دوره فرانسه و سومین دوره انگلیسی مرکز زبان دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه آلمانی، عربی و دومین دوره فرانسه و سومین دوره انگلیسی مرکز زبان دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی

 

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه آلمانی، عربی و دومین دوره فرانسه و سومین دوره انگلیسی مرکز زبان دانشگاه در دانشکده علوم اجتماعی:

ثبت نام: ۹۷/۴/۲ - ۹۷/۴/۲۰

شروع کلاس: ۹۷/۴/۲۵ - ۹۷/۶/۲۰

محل برگزاری کلاس ها: دانشکده علوم اجتماعی

هزینه ثبت نام:مبلغ ۱/۱۹۰/۰۰۰ ریال برای عموم و برای دانشجویان دانشگاه رازی مبلغ ۹۹۰/۰۰۰ ریال بنام درآمدههای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷

شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی قابل پرداخت است. فرم ساتنا)زبان آموزان می بایست تصویر فیش واریزی را به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره کارشناس مرکز خانم محمدی(۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶) ارسال نمایند.

روزهای برگزاری کلاس مکالمه آلمانی: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰/۵ - ۱۲

روزهای برگزاری کلاس مکالمه عربی: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰/۵ - ۱۲

روزهای برگزاری کلاس مکالمه فرانسه: یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰/۵ - ۱۲

روزهای برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی: شنبه و دوشنبه / دوشنبه و چهارشنبه/ یکشنبه و سه شنبه

برگزاری آزمون هماهنگ تعیین سطح رایگان برای کلیه دانشجویان ۱۶ و ۱۷ تیرماه ساعت ۱۲ - ۱۴

پردیس دانشگاه: مجتمع کلاسی، مرکز زبان 

دانشکده علوم اجتماعی: ساختمان اداری، سالن حکمت

دانشکده کشاورزی: گروه مکانیک کلاس ۱

شماره تماس: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۸