برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری اولین دوره کلاس های مکالمه مرکز زبان دانشگاه رازی

پیش ثبت نام: 96/07/15 - 96/08/05

آزمون هماهنگ تعیین سطح مکالمه: 96/08/05

شروع کلاس ها: 96/08/13

زبان آموزان می بایست مشخصات اولیه خود را که شامل: نام و نام خانوادکی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشکده، شماره تماس را به شماره تماس کارشناس مرکز تلگرام یا پیامک کنند.

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶