برگزاری دوره IELTS آیلتس مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره IELTS آیلتس مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری دوره IELTS آیلتس مرکز زبان دانشگاه رازی:

متقاضیان می بایست قبل از مراجعه به مرکز زبان در آزمون آنلاین تعیین سطح دانشگاه لنگستر بریتانیا که به صورت مجانی در دسترس عموم می باشد شرکت نموده و نتیجه آزمون را هنگام ثبت نام به مرکز زبان دانشگاه تحویل نمایند. نتیجه این آزمون، سطح متقاضیان را در سطوح A1 تا C2 ارائه می نمایید که مرکز زبان برنامه های ویژه ایی به هر کدام از این سطوح متقاضیان ارائه می نمایید.

تاریخ ثبت نام: 25/ 10/ 96 – 01/ 12/ 96

شروع کلاس: 03/ 12/ 96

ساعت کلاس: تایم نماز و نهار

دوره آیلتس در مرکز زبان در دو ترم برگزار می گردد که هر ترم شامل 30 جلسه و در هفته در دو روز برگزار می گردد. هزینه هر ترم برای دانشجویان دانشگاه رازی 4/000/000 ریال و برای غیره 5/000/000 ریال می باشد.

آدرس آزمون آنلاین تعیین سطح دانشگاه لنگستر بریتانیا: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

شماره تماس تلگرام: 09036746306