برگزاری دومین دوره کلاس های IELTS , Pre IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی در دانشکده علوم اجتماعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین دوره کلاس های IELTS , Pre IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی در دانشکده علوم اجتماعی

برگزاری دومین دوره کلاس های IELTS , Pre IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی  در دانشکده علوم اجتماعی:

ثبت نام: ۹۷/۴/۲ - ۹۷/۴/۲۰

شروع کلاس: ۹۷/۴/۲۵ - ۹۷/۶/۲۰

روزهای برگزاری کلاس: 

پری آیلتس: شنبه و دوشنبه: ساعت 8/5 - 10

آیلتس: یکشنبه و سه شنبه: ساعت 8/5 - 10

محل برگزاری کلاس ها: دانشکده علوم اجتماعی

هزینه ثبت نام:مبلغ 5/000/000 ریال برای غیر دانشجویان دانشگاه رازی و برای دانشجویان دانشگاه رازی مبلغ 4/000/000 ریال بنام درآمدههای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷

شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی قابل پرداخت است. فرم ساتنا)زبان آموزان می بایست تصویر فیش واریزی را به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره کارشناس مرکز خانم محمدی(۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶) ارسال نمایند.

ساعت پاسخگویی: 9 الی 18