برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

ثبت نام: 96/6/22 - 96/7/5

شروع کلاسها: 96/7/6

شماره تماس:  0903067406306

مدرس: دکتر سامان عبادی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی