برگزاری سومین دوره کلاس IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین دوره کلاس IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری سومین دوره کلاس IELTS مرکز زبان دانشگاه رازی:
ثبت نام:  97/07/01 - 97/07/20
شروع کلاس: 21 مهر تا 
روزهای برگزاری کلاس:
شنبه ها و چهارشنبه ها: ساعت 12 تا 13:30
محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی
هزینه ثبت نام: مبلغ 5/000/000 ریال برای غیردانشجویان دانشگاه رازی و برای دانشجویان دانشگاه رازی مبلغ 4/000/000  به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه به شماره حساب
820100004001073303020547
شناسه پرداخت
397073356118000000000000000002
و هر در هر بانکی که شماره حساب داشته باشید قابل پرداخت است و از بانک درخواست فرم ساتنا بفرمایید.قابل ذکر است که در مرکز واقع در مجتمع کلاسی  دستگاه کارت خوان موجود می باشد از ساعت10 تا 12 می توانید به مرکز زبان مراجعه فرمایید و هزینه را پرداخت کنید(قبل از مراجعه حتما با کارشناس مرکز هماهنگ کنید).
شماره کارشناس مرکز: 09036746306
ساعت پاسخگویی: ساعت 9 صبح الی 18.زبان آموزان می بایست تصویر اصل فیش واریزی را به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره کارشناس مرکز خانم محمدی تلگرام نمایید.
شماره کارشناس مرکز: 09036746306
ساعت پاسخگویی: ساعت 9 صبح الی 18