برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون 1400/09/4


 ابرگزاری شانزدهمین دوره آزمون بسندگی زبان RULPT مرکز زبان دانشگاه رازی:

ثبت نام: ۲۵ الی ۲ آذر
تاریخ آزمون:پنجشنبه ۴ آذر ساعت 10 صبح در محل مجتمع کلاسی 
ظرفیت: ۷۰ نفر 
هزینه ثبت نام: مبلغ 1/411/000 ریال 
(دقت فرمایید هزینه دقیقا باید مبلغ فوق باشد)
پرداخت هزینه از طریق دستگاه خودپرداز: به شماره کارت حساب درآمد اختصاصی 
6367 9570 6394 3984
شماره شناسه
397073356118000000000000000002
(تعداد صفرها 17 تا است)
مراحل پرداخت: ورود در قسمت انتقال وجه?? واریز به حساب سازمانها با دریافت کدشناسه?? پرداخت تک شناسه ایی?? سایر سازمانها?? شماره کارت سازمان (شماره کارت) حتما به مبلغ واریزی توجه فرمایید.
 مدارک مورد نیاز: تصویر فیش واریزی، تصویرکارت دانشجویی یا آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی، شناسنامه و یک قطعه عکس اسکن شده 3*4 (واضح و بدون هیچ اضافاتی) به همراه شماره تماس و تلگرام را به شماره کارشناس مرکز تلگرام نمایند. (لطفا پس از واریز هزینه اقدام به ارسال مدارک نمایید).
شماره کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶