برگزاری پنجمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

 
برگزاری پنجمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی:
ثبت نام: 25/ 01/ 97  -  15/ 02/ 97
تاریخ برگزاری آزمون : پنج شنبه مورخ 20/ 02/ 97 ساعت 11 صبح  در محل باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی