برگزاری پنجمین دوره کلاس تافل مرکز زبان دانشگاه رازی در دانشکده علوم اجتماعی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین دوره کلاس تافل مرکز زبان دانشگاه رازی در دانشکده علوم اجتماعی

 

برگزاری پنجمین دوره کلاس تافل مرکز زبان دانشگاه رازی در دانشکده علوم اجتماعی

ثبت نام: ۹۷/۴/۲ - ۹۷/۴/۲۰

شروع کلاس: ۹۷/۴/۲۵ - ۹۷/۶/۲۰

روزهای برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه: ساعت 10/5 - 12

محل برگزاری کلاس ها: دانشکده علوم اجتماعی

هزینه ثبت نام:مبلغ 2/250/000 ریال برای غیر دانشجویان دانشگاه رازی و برای دانشجویان دانشگاه رازی مبلغ 1/990/000 ریال بنام درآمدههای اختصاصی دانشگاه رازی به شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷

شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی قابل پرداخت است. فرم ساتنا)زبان آموزان می بایست تصویر فیش واریزی را به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره کارشناس مرکز خانم محمدی(۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶) ارسال نمایند.

ساعت پاسخگویی: ۹ الی ۱۸