برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان RULPT دانشگاه رازی: - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان RULPT دانشگاه رازی:

 

برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان RULPT دانشگاه رازی:

پیش ثبت نام: 01/ 11/ 96 - 10/ 11/ 96

ثبت نام: 11/ 11/ 96 - 19/ 11/ 96

ظرفیت: 100 نفر

تاریخ آزمون: 27/ 11/ 96

سایت آزمون زبان دانشگاه رازی  RULPT.RAZI.AC.IR