برگزاری چهارمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی RULPT - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی RULPT

 

برگزاری چهارمین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی RULPT:

تاریخ پیش ثبت نام: 01/ 11/ 96 -  22/ 011/ 96

تاریخ ثبت نام: 23/ 11/ 96 - 05/ 12/ 96

تاریخ برگزاری آزمون: 11/ 12/ 96

ساعت برگزاری آزمون: 10:30

ظرفیت آزمون: 60 نفر

هزینه آزمون: 1/010/000 ریال

داوطلبان لازم است برای پیش ثبت نام تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره تلگرام کارشناس مرکز ارسال نمایند.

آدرس سایت مرکز آزمون زبان دانشگاه رازی: rulpt.razi.ac.ir/

شماره کارشناس مرکز: 09036746306