برگزاری کلاس های تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه

برگزاری کلاسهای تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه:
روز تشکیل کلاس: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری کلاس: 9 - 13
روز تشکیل کلاس: پنجشنبه مورخ 97/12/09
طول دوره: 40 ساعت
محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی کلاس 3 
هزینه دوره: مبلغ 2/250/000 ریال برای دانشجویان دانشگاه رازی 2/000/000 ریال و برای دانشجویان استعداد درخشان با تخفیف 20% مبلغ 1/600/000 ریال.