نمایشگر دسته ای مطالب

اخبار و انتصابات

تاریخ و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان
تاریخ و ساعت کلاس های مکالمه مرکز زبان
برگزاری کلاس مکالمه انگلیسی Fun A مرکز زبان دانشگاه: روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها روز تشکیل کلاس: یکشنبه مورخ 97/12/05 محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی، کلاس 2 برگزاری کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B خانم بنی...
برگزاری کلاس های تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه
برگزاری کلاس های تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه
برگزاری کلاسهای تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه: روز تشکیل کلاس: پنجشنبه ها ساعت برگزاری کلاس: 9 - 13 روز تشکیل کلاس: پنجشنبه مورخ 97/12/09 طول دوره: 40 ساعت محل برگزاری کلاس: مجتمع کلاسی کلاس 3 هزینه دوره: مبلغ 2/250/000 ریال...
آرشیو خبرها