برگزاری کلاس های مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه مرکز زبان دانشگاه رازی

 

برگزاری کلاس های مکالمه زبان انگلیسی و فرانسه مرکز زبان دانشگاه رازی:

ثبت نام: 25/ 10/ 96 - 01/ 12/ 96

شروع کلاس ها: 05/ 12/ 96 - 27/ 02/ 97

هزینه ثبت نام: مبلغ 1/450/000 ریال برای غیردانشجویان دانشگاه رازی و برای دانشجویان دانشگاه رازی با تخفیف ۳۴% مبلغ 999/999 ریال به شماره حساب: ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹  بنام درآمدههای اختصاصی دانشگاه رازی نزد بانک ملی و داوطلبان تصویر اصل فیش واریزی یا تصویر پرداخت اینترنتی به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به تلگرام کارشناس مرکز خانم محمدی ارسال نمایند.

شماره کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶