برگزاری کلاس های Free Discussion مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های Free Discussion مرکز زبان دانشگاه رازی

برگزاری کلاس های Free Discussion مرکز زبان دانشگاه رازی:

ثبت نام: 19/ 01/ 97 – 30/ 01/ 97
شروع کلاس: 01/ 02/ 97 – 01/ 03/ 97
روزهای برگزاری کلاس: شنبه و چهارشنبه
ساعت کلاس: 12:15 – 13:45