تشکیل نشدن کلاس های آمادگی تافل مرکز زبان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل نشدن کلاس های آمادگی تافل مرکز زبان دانشگاه

بنا به درخواست دانشجویان محترم جهت تشکیل نشدن کلاس های آمادگی تافل مرکز زبان دانشگاه در روز پنج شنبه، به خاطر مصادف شدن آن با میان تعطیلی روزهای چهار شنبه و جمعه، کلاس روز پنج شنبه  مورخ 96/09/16 تشکیل نخواهد شد.