تشکیل کلاس مکالمه زبان آلمانی مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس مکالمه زبان آلمانی مرکز زبان دانشگاه رازی

تشکیل کلاس مکالمه زبان آلمانی مرکز زبان دانشگاه رازی:
روزهای برگزاری کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 12 – 13:30 
تاریخ برگزاری کلاس: دوشنبه مورخ 97/07/23
مدرس: آقای فاطمی
محل برگزاری کلاس: باغ ابریشم، دانشگاه رازی، مجتمع کلاسی، کلاس 4
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس آلمانی روز دوشنبه مورخ 97/07/23 می باشد.