تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun A مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun A مرکز زبان دانشگاه رازی

 

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun A مرکز زبان دانشگاه رازی:
گروه اول: دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 12 – 13:30 کلاس 5
تاریخ برگزاری کلاس گروه اول: چهارشنبه مورخ 97/07/25
گروه دوم: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12 – 13:30 کلاس 5
تاریخ برگزاری گروه اول: سه شنبه مورخ 97/07/24
محل برگزاری کلاس: باغ ابریشم، دانشگاه رازی، مجتمع کلاسی
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس گروه اول چهارشنبه  و گروه دوم سه شنبه می باشد.