تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده علوم اجتماعی: - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده علوم اجتماعی:

 

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Fun B مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده علوم اجتماعی:
روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12 – 13:30 کلاس 5
تاریخ برگزاری کلاس: سه شنبه مورخ 97/07/24
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس روز سه شنبه می باشد.