تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 A مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده کشاورزی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 A مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده کشاورزی

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 A مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده کشاورزی


 

 
تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 A مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده کشاورزی:
روزهای تشکیل کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 12 – 13:30 ساختمان اداری کلاس 1
تاریخ برگزاری کلاس: چهارشنبه مورخ 97/07/25
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس روز چهارشنبه می باشد.