تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه رازی

تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه رازی


تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه رازی در محل مجتمع کلاسی:

روزهای تشکیل کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 12 – 13:30 کلاس 1
تاریخ برگزاری کلاس: چهارشنبه مورخ 97/07/25
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس روز چهارشنبه می باشد.
 
تشکیل کلاس مکالمه زبان انگلیسی Top 1 B مرکز زبان دانشگاه رازی در محل دانشکده علوم اجتماعی:
روزهای تشکیل کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 12 – 13:30 کلاس 5
تاریخ برگزاری کلاس: چهارشنبه مورخ 97/07/25
لطفا به روز برگزاری کلاس توجه فرمایید.اولین روز برگزاری کلاس روز چهارشنبه می باشد.