تمدیدبرگزاری چهارمین دوره کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدیدبرگزاری چهارمین دوره کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

تمدید برگزاری چهارمین دوره کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی :

کلاس های آمادگی تافل دکتری تا روز چهارشنبه مورخ 96/09/08  تمدید گرید و شروع کلاس ها روز پنجشنبه مورخ  96/09/09  می باشد.