تمدید ثبت نام سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید ثبت نام سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه

سومین دوره کلاسهای آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی تا تاریخ 96/07/13 تمدید گردید.

شروع کلاسها: ۹۶/۷/13

شماره تماس:  ۰۹۰۳۰۶۷۴۰۶۳۰۶

مدرس: دکتر سامان عبادی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی