تمدید مهلت ثبت نام کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ثبت نام کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه

تمدید مهلت ثبت نام کلاس های آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه: 
با توجه به درخواست دانشجویان در جهت تمدید زمان ثبت نام کلاس های آمادگی تافل دکتری در تاریخ 96/09/09 برگزار نمی گردد و تاریخ ثبت نام تا مورخ 96/09/15 تمدید گردید و کلاس در مورخ 95/09/16 برگزار می گردد.