توزیع کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ تعیین سطح بسندگی زبان دانشگاه رازی ورودی های جدید دکتری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ تعیین سطح بسندگی زبان دانشگاه رازی ورودی های جدید دکتری

 

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ تعیین سطح بسندگی زبان  دانشگاه رازی ورودی های جدید دکتری:

زمان: روز چهارشنبه 96/07/19 از ساعت 8 - 12 دانشگاه رازی، مجتمع کلاسی، مرکز زبان دانشگاه

لازم به ذکر است آوردن اصل فیش واریزی الزامی است.