توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

 

توزیع کارت ورود به جلسه دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی:

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 مرداد در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشکده ادبیات: طبقه اول: مرکز زبان از ساعت 9 - 12 توزیع خواهد گشت. لازم به تذکر است همراه داشتن اصل فیش واریزی در زمان توزیع کارت ورود به جلسه الزامی است.