ثبت نام دوره فشرده تقویت Academic Writing (نگارش دانشگاهی) مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دوره فشرده تقویت Academic Writing (نگارش دانشگاهی) مرکز زبان دانشگاه رازی

 

ثبت نام دوره فشرده تقویت Academic Writing (نگارش دانشگاهی) مرکز زبان دانشگاه رازی:

زمان ثبت نام: 25/ 09 /96 - 29/ 09/ 96

برگزاری کلاس: 01 /10/ 96 

ساعت کلاس: 9 - 12 و 13 - 17

مدرس: امین داوودی مدرس روش های تدریس آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تگزاس ای اند ام آمریکا

هزینه ثبت نام: مبلغ 1/450/000 ریال برای غیردانشجویان دانشگاه رازی و برای دانشجویان دانشگاه رازی با تخفیف 34% مبلغ 990/000 ریال به شماره حساب: 2177333702009  بنام درآمدههای اختصاصی دانشگاه رازی نزد بانک ملی و داوطلبان تصویر اصل فیش واریزی به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به تلگرام کارشناس مرکز خانم محمدی ارسال نمایند و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز کلاس الزامی است.

شماره کارشناس مرکز: 09036746306