ثبت نام کلاس آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام کلاس آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی

ثبت نام کلاس آمادگی تافل دکتری مرکز زبان دانشگاه رازی:
ثبت نام: 97/07/03 - 97/07/18
شروع کلاس: 97/07/19
هزینه ثبت نام: مبلغ 2/250/000  ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی 2/000/000 ریال به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه به شماره حساب
820100004001073303020547
شناسه پرداخت
397073356118000000000000000002
و هر در هر بانکی که شماره حساب داشته باشید قابل پرداخت است و از بانک درخواست فرم ساتنا بفرمایید.قابل ذکر است که در مرکز واقع در مجتمع کلاسی  دستگاه کارت خوان موجود می باشد از ساعت10 تا 12 می توانید به مرکز زبان مراجعه فرمایید و هزینه را پرداخت کنید(قبل از مراجعه حتما با کارشناس مرکز هماهنگ کنید).
شماره کارشناس مرکز: 09036746306
ساعت پاسخگویی: ساعت 9 صبح الی 18.زبان آموزان می بایست تصویر اصل فیش واریزی را به همراه تصویر کارت دانشجویی خود را به شماره کارشناس مرکز خانم محمدی تلگرام نمایید.
شماره کارشناس مرکز: 09036746306
ساعت پاسخگویی: ساعت 9 صبح الی 18