دوره تربیت مدرس TOFEL IBT ویژه مدرسان زبان انگلیسی، دوره فشرده تقویت Acamdemic Writing (نگارش دانشگاهی) ویژه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تربیت مدرس TOFEL IBT ویژه مدرسان زبان انگلیسی، دوره فشرده تقویت Acamdemic Writing (نگارش دانشگاهی) ویژه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس TOFEL IBT ویژه مدرسان زبان انگلیسی، دوره فشرده تقویت Acamdemic Writing (نگارش دانشگاهی) ویژه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی:
دوره تربیت مدرس TOFEL IBT ویژه مدرسان زبان انگلیسی، دوره فشرده تقویت Acamdemic Writing (نگارش دانشگاهی) ویژه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی
برگزاری دوره تربیت مدرس TOFEL IBT ویژه مدرسان زبان انگلیسی در مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ و ۹۶/۰۹/۲۴ از ساعت ۹ - ۱۲ و ۱۳ -۱۷ ، دوره فشرده تقویت Acamdemic Writing (نگارش دانشگاهی) ویژه کلیه مقاطع رشته زبان انگلیسی مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ و ۹۶/۱۰/۰۱ از ساعت ۹ - ۱۲ و ۱۳ - ۱۷.
هزینه ثبت نام هر دوره: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
پیش ثبت نام: ۹۶/۰۹/۰۱ - ۹۶/۰۹/۱0
بعلت ظرفیت محدود اولویت با متقاضیانی است که سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند.
متقاضیان نام و نام خانوادگی و رشته و مقطع تحصیلی و شماره تماس و دوره انتخابی خود را به تلگرام کارشناس مرکز ارسال نمایند.
شماره کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶