زمان دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی

زمان دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی


 

دومین دوره آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی در روز پنجشنبه مورخ 19/ 05/ 96 رأس ساعت 16 در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: مجتمع کلاسی برگزار می گردد.