شروع کلاس های آمادگی تافل دکتری ورودی 96 مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع کلاس های آمادگی تافل دکتری ورودی 96 مرکز زبان دانشگاه رازی

 

شروع کلاس های آمادگی تافل دکتری ورودی 96 مرکز زبان دانشگاه رازی:

با توجه به درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شروع امتحانات، کلاس های آمادگی تافل دکتری ورودی 96 مرکز زبان دانشگاه رازی، بعد از امتحانات ترم اول برگزار می گردد. بدیهی است  بنا به  مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، ثبت نام ضرورتاً تا قبل از شروع امتحانات ترم تحصیلی انجام شود، در غیراین صورت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی توانند برای ترم جدید انتخاب واحد نمایند. قابل ذکر است کلاس به صورت مجازی برگزار می گردد.