نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهریه

 

شهریه ها
لطفا جهت اطلاع از شهریه  دوره ها  با تلفن34269871 و  09036746306 تماس بگیرید.

لطفا مبلغ شهریه را به شماره حساب 2177333702009به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی،بانک ملی شعبه مرکزی واریز و عکس فیش واریزی به همراه عکس کارت شناسایی را به ایمیل Razilang@gmail.com ارسال نموده و اصل فیش را نزد خود نگه دارید.ضمناَ دانشجویان و پرسنل دانشگاه رازی از تخفیف ویژه برخوردار می‌باشند.